Novi Pazar / Sjednica Skupštine grada završena nakon 33 sata

Skupština Grada Novog Pazara raspravljala je o stanju nastalom nakon izbijanja epidemije COVID-19 na nivou grada Novog Pazara i iznijeli informaciju o preduzetim aktivnostima u periodu mart-oktobar 2020. godine. Predstavnici svih zdravstvenih instutucija I gradskog štaba za vanredne situacije su istakli su da je sve urađeno kako bi se spasio svaki ljudski život, te da su svi bili adekvatno pripremljeni za epidemiju, koja je počela krajem juna I trajala do avgusta.

“U prvom piku kada je bio policijski čas I kada su se građani više pridržavali mjera imali smo ukupno 76 zaraženih. Ukidanjem vanrednog stanja dolazi do opuštanja građana, pa je najveći broj zaraženih bio od 24.juna do polovine jula, kada je broj obolelih počeo da opada, a taj drugi pik je trajao do 10 avgusta”, rečeno je na sjednici Skupštine.

Prema procijenama tokom drugog pika talasa epidemije Covid-a, u Novom Pazaru bilo zaraženo od 10.000 do 20.000 građana.
Ukupno hospitalizovanih pacijenata na odeljenjima novopazarske Opšte bolnice je bio 1.862. Broj pacijenata upućenih u tercijalne ustanove u tom, periodu je : Kragujevac i Beograd 134 pacijenta.

Broj obavljenih pregleda u Covid 2 ambulanti 4.535 pacijenta , rendgen snimaka 6.072,broj CT snimaka 1.404.

“U toku epidemije od COVID 19 ukupan broj radnika na Covid odeljenjima je bio: Interno: 33 lekara, 66 medicinskih sestara-tehničara Infektivno: 9 lekara, 36 mesdicinskih sestara-tehničara (na ispomoć iz drugih Zdravstvenih ustanova bili lekari specijalisti infektologije) PFO: 21 lekar, 22 medicinske sestre-tehničari ORL i Očno: 10 lekara, 21 medicinska sestra-tehničar Dečje: 12 lekara, 18 medicinskih sestara Respiratorna jedinica: 9 lekara, 35 medicinskih sestara –tehničara (na ispomoć iz drugih Zdravstvenih ustanova bili su lekari anesteziolozi i tri anestetičara) UKUPNO: 262 zdravstvena radnika U toku najvećeg talasa pružena je adekvatna zdravstvena zaštita non-covid pacijentima na odeljenjima: hirurgije, ortopedije, urologije, dečje hirurgije, ginekologije, onkologije, hemodijalize, neurologije i inetrne medicine”, stoji u izveštaju Opšte bolnice, koji je odbornicima predstavio direktor Opšte bolnice dr Meho Mahmutović.

U izveštaju Zavoda za javnog zdravlja o sprovedenim aktivnostima od proglašenja pandemije korona virusom stoji da su radnici ove institucije od samog početka radili na informisanju građana o virusu, protiv epidemijskih mera, ali I da su pratili kontakte zaraženih I ljude koji su došli iz inostranstva I proveravali njihovo zdravstveno stanje. Izveštaj je predstavio direktor ove institucije dr Šefadil Spahić, koji je istakao da je situacija praćena I dodao da su

“Prvih dana po pojavi virusa SARS CoV-2, u okolnim zemljama, krajem januara, ZZJZ Novi Pazar, na osnovu Plana za vanredne situacije u slučajevima pojave masovnih zaraznih oboljenja, izradio je operativni plan za konkretan slučaj, za Grad Novi Pazar . Postavljeni su ciljevi i razrađene metode sa definisanim obavezama i zadacima. Cilj odbrana od SARS CoV-2 virusa. Metode opšte protiv epidemijske i sanitarno profilatičke mere. Kadar i oprema raspoloživi. Prioritet zaštita vitalnih institucija za normalno funkcionisanje Grada, posebno ustanova za smeštaj starijih i hronično bolesnih lica (Gerontološki centar, Novopazarska banja, Centar za soc. rad). Sprečiti ulazak virusa u zdravstvene ustanove (Dom zdravlja, Opšta bolnica, Specijalna bolnica “Novopazarska banja”). Pomoć verskih zajednica Iskoristiti kapacitete privatnih zdravstvenih ustanova. Vaspitno obrazovni rad, uz podizanje nivoa zdravstvene posvećenosti pojedinca o načinu prenošenja, kliničkoj slici i zaštiti od virusa. Angažovanje sredstava javnog informisanja (TV, radio, društvene mreže i dr.), emisije, prilozi, saopštenja, agitke, brošure i dr. (Štampano 5.000 primeraka brošura “Da nam se ne ponovi”) Evidentiranje i anketiranje lica koja su došla iz inostranstva (3.443 lica), kućna izolacija u trajanju od 14 i 28 dana, pozivanje (27.544 poziva), davanje informacija putem telefona i pojačan epidemiološki nadzor (oko 40.000 poziva ), pomoć MUP-a Novi Pazar. Uzorkovanje (12.905 uzoraka) transport (75.440km predjenih) referentnoj laboratoriji u cilju otkrivanja inficiranih na koronavirus. Pojačane mere DDD-a – dezifekcija svih javnih objekata, ustanova i površina (884.200 m2 ), epidemiološko anketiranje (16.945 lica), saveti i konsultacije. Epidemiološki nadzor nad licima iz kontakta (4.186 lica). Predlozi mera ustanovama i pojedincima. Učešće u radu Kriznog štaba Grada Novog Pazara”, stoji u izveštaju Zavoda za javno zdravlje.

Kaže se i to da je svakodnevno praćen i rad Covid ambulante, kao i broj hospitalizovanih pacijenata u Opštoj bolnici Novi Pazar.

“U izveštaju od 23.06.2020.god. upozorili smo da se stanje održava lošim sa tendencijom pogoršanja i komplokacija. Narednog dana dr Marija Milić, epidemiolog Instituta za javno zdravlje Srbije obišla je Opštu bolnici u Novom Pazaru, i predložila je protiv epidemijske mere. Dr Violeta Rakić, epidemiolog IZJZ Srbije 25. i 26.06.2020.godine bila je u nadzoru Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru. Dopisom od 25.06.2020. god. konstantovali smo da je stanje teško sa tendencijom pogoršanja i komplikacije. Na sastanku 30.06.2020.godine sa predsednicom vlade RS i ministrom zdravlja prisustvovala je i dr Violeta Rakić. Od 07.07.2020.godine svakodnevno šaljemo izveštaje nadležnim institucijama o svim aktuelnim epidemiološkim dešavanjima”, stoji između ostalog u izveštaju novopazarskog Zavoda za javno zdravlje.

Odbornicima je izveštaj dostavljen gradskoj Skupštini Doma zdravlja predstavio i dr Ervin Ćorović, koji je na čelu te zdravstvene instutucije. Odbornicima je predočena svaka donacija koja je stigla u novopazarske zdravstvene instutucije, od dijapsore, pojedinaca, privrednika, ali i pomoć pojedinih zemalja, koji su pritekli u pomoć kada je u Novom Pazaru bila epidemija korona virusa. Oni su zahvalili I volonterima, koji su tada dali sve kako bi pomogli medicinskom osoblju, koji su tada radili danonoćno kako bi pružili zdravstvenu pomoć svima kojima je u tom trenutku bila neophodna.

Covid ambulantna Doma zdravlja N.Pazar od 18.10.2020.g.radi u novim prostorijama u koje je do sada kortistila služba fizijatrije OB N.Pazaru okviru centralne zgrade Doma zdravlja u kojima su ispunjeni svi pre svega epidemiološki uslovi za njen rad. Trenutno ambulanta radi u radnom vremenu od 7.00 do 22.00 h svih sedam dana u nedelji a u vreme poslednjeg talasa epidemije u period maj-avgust 2020.g. je radila 24 h svakog dana . Ambulanta radi u tri smene sa maksimalno 3-4 lekarska tima u svakoj smeni sa mogućnošću povećanja broja ekipa. Što se tiče kapaciteta ambulanta je u julu mesecu 2020.g.obavila 8600 pregleda,5600 rtg snimaka pluća,5400 brzih seroloških testova i 1225 PCR uzoraka što su neki maksimalni kapaciteti ambulante u ovim uslovima a angazovano je bilo 79 lekara,91 medic.sestaratehničar 31 nemedicinski radnik. Najveći problem je sa službom sanitetskog prevoza i transporta Covid pacijenata jer Dom zdravlja maksimalno može uključiti 4-5 vozila u Covid režim rada i isto toliko vozača što znaci da će u nekim najnepovoljnijim epidemiološkim uslovima biti potrebno dodatno angazovanje još 4-5 vozača za te potrebe”, kaže se u izveštaju.

Obiman izveštaj o preduzimanju svih mera Skupštini su podneli i predstavnici gradskog Štaba za vanredne situacije. Izveštaj se sastoji od 144 stranice, gde su detaljno opisane sve aktivnosti, a ono što je poručeno sa ove sednice jeste da je sve urađeno kako bi se pružila adekvatna pomoć građanima, ali I zaštitili od zaraze.
Podnet je I izveštaj o prenosu sredstava sa namenskog računa i redovnog računa grada Novog Pazara Odeljenja za finansije

“Pregled plaćanja sa Covid računa Namenski račun za pomoć usled pandemije covid 19 otvoren 30.03.2020. kod Uprave za Trezor.
Saldo na računu je 192.237.03 na dan 27.10.2020.godine
Ukupan priliv sredstava (donacija) je 16.636.274,25 Ukupan odliv sredstava na ime suzbijanja širenja pandemije je 16.444.037,22 “, stoji izmežu ostalog u izveštaju.

Mahmutović je sa skupštinske govornice poručio da su zdravstvene institucije spremne i za mogući treći talas koji se najavljuje.

“Infektivno odeljenje je toplom vezom spojeno sa zgradom u kojoj se nalaze transfuzija i ortopedska ambulanta. Ortopedska ambulanta izmeštena je u zgradu nove Hitne službe. Služba za transfuziju izmeštena je u prostorije laboratorije koje su predhodno potpuno adaptirane i opremljene. Zgrada u kojoj se ranije nalazila Služba za transfuziju i ortopedska ambulanta je kompletno renovirana, izdeljena u zone (zelena, žuta i crvena), razveden centralni kiseonik. Ukupno na proširenom Infektivnom odeljenju nakon izvršenih radova će imati 60 mesta sa centralnim sprovedenim kiseonikom. U sklopu Infektivnog odeljenja se nalaze intezivna i poluintezivna nega sa kompletnom pratećom medicinskom opremom. U sklopu renoviranog dela su urađene nove prostorije za COVID-II ambulante gde pored velike čekaonice postoje i ambulante u kojima može da istovremeno radi četiri lekara. Služba fizikalne medicine je premeštena u Novopazarsku banju. Prostorije fizikalne medicine kompletno renovirane i pretvorene u : Covid-I ambulante sa velikom čekaonicom Prostorijom za uzorkovanje laboratorijskog materijala Prostorije za “crvenu” hemodijalizu Prostor u kome se nalaze COVID-I ambulante je povezan sa “crvenom” radiologijom gde su smešteni rendgen pluća, skener i ultra zvuk. Ceo prostor je odvojen posebnim ulazom za pacijente i posebnim ulazom za zdravstvene radnike sa odvojenim zonama (zelena, žuta i crvena) gde ne dolazi do ukrštanja puteva. U ovom trenutku raspolažemo sa 340 mesta sa centralnim kiseonikom, 50 kiseoničkih boca od 40 litara i 50 koncentratora kiseonika – što zadovoljava sve kapacitete bolnice. U toku su radovi za poseban ulaz i parking mesta za pacijente koji su sumnjivi na COVID-19 da ne bi dolazilo do kontakta sa ostalim non-covid pacijentima. Ispod internističkog bloka u toku su radovi za veliki parking koji je namenjen za radnike Opšte bolnice i non-koivd pacijente. Urađene su dezobarijere u krugu bolnice”, upoznao je Mahmutović odbornike lokalnog parlamenta.

Odbornicima se i obratio i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, koji je u svom obraćanju pohvalio rad svih institucija i funkcionisanje Štaba za vanredne situacije. On je dodao i da su preduzete sve mere kako bi se zaštitili građani i sačuvao svai ljudski život i pozvao da se pridržavaju svih epidemioloških mera i ubuduće. Biševac je pozvao sve predstavnike institucija i pojedince na saradnju, kako bi se sačuvali, a i da bi Novi Pazar imao što manji broj zaraženih pacijenata korona virusom , jer u Srbiji i regionu raste broj zaraženih.

Sednica je završena nakon više od 33 sata rada i završena je posle 5h ujutru.

Broj pregleda: 194

Izvor: Sandzakdanas

Povezane vesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *